ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดนครพนม