อบต.บ้ารค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร

Posted by:

IMG_20180921_123056

IMG_20180921_123125

IMG_20180921_123137

IMG_20180921_123143

IMG_20180921_123240

IMG_20180921_123251

IMG_20180921_123324

63137

63139

63140

63142

63143

63144

63145

IMG_20180921_085120

IMG_20180921_085137

IMG_20180921_091806

IMG_20180921_091816 - Copy

IMG_20180921_092138

IMG_20180921_093547

IMG_20180921_095037

IMG_20180921_095319

IMG_20180921_095944

IMG_20180921_122954

IMG_20180921_123014

IMG_20180921_123020

IMG_20180921_123052

0
Page 2 of 8 12345...»