ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๖๒๐๐๒ สายบ้าน ขว้างคลี-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding)

Posted by:

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๖๒๐๐๒ สายบ้าน ขว้างคลี-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0

ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560

Posted by:

0

วันนี้เวลา 12.00น.ท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่นางสมัย มันอาษา บ้านเลขที่ 123 บ้านสร้างแก้ว ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม.ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

Posted by:

0

วันนี้เวลา 11.00น. นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) ประชานชน..ชาวบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 215 ราย.โดยมีท่านหัวหน้าส่วนราชการพนักงานในตำบลบ้านค้อร่วมมอบสิ่งของในวันนี้ด้วย

Posted by:

« 1 ของ 2 »

0

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

Posted by:

0

วันนี้เวลา 09.00น.อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่25-26ก.ค.2560

Posted by:

0

วันนี้ อบต.บ้านค้อ จัดโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 (ปลูกหญ้าแฟกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ)

Posted by:

0

วันนี้ อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นนทวัฒน์ ยุทธเสน ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้

Posted by:

0
Page 3 of 7 12345...»