วันนี้ อบต.บ้านค้อ จัดโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 (ปลูกหญ้าแฟกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ)

Posted by:

0

วันนี้ อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นนทวัฒน์ ยุทธเสน ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้

Posted by:

0

วันที่27มิ.ย.2560 ตำบลบ้านค้อ ได้ตรวจรับการประเมินหมู่บ้านสะอาด.จากคณะกรรมการจากอำเภอโพนสวรรค์

Posted by:

0

โครงการทำผ้าป่าขยะถวาย ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

Posted by:

วันนี้เวลา 14.30น. อบต.บ้านค้อ..นำโดยท่านปลัด จารุดา ประทุมทอง ปลัดอบต.บ้านค้อ ร่วมกับ ชาวบ้านค้อ ทำผ้าป่าขยะถวาย ณ วัดป่าสุทธาวาส  บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

0

โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลก ประจำ ปี 2560

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อบต.บ้านค้อได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลก ประจำ ปี 2560 ณ.ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์

0

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี พ.ศ.2560

Posted by:

อบต.จัดโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแสง บ้านนาคำ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

0

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

Posted by:

วันนี้ เวลา 09.30 น. การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

โดยท่านขุนไกร สุขสุมิตร ท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านค้อ

145454 145455 145456 145458 145480 145502 145507 145509

0

รับมอบสิ่งของพระราชทานในพระบรมราชานุเคราะห์

Posted by:

วันที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. และเวลา 09.30 น. ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในพระบรมราชานุเคราะห์ โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งนายอำเภอโพนสวรรค์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางเตียง อุปศรี อายุ 63 ปี อยู่ที่ ม.16 บ้านนาคำ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม และนางทัง อนุญาหงษ์ อายุ 60 ปี ม.19 บ้านขว้างคลี ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม144596 144597 144598 144599 144600 144601 144602 144603 144604 144605 144606 144607 144609 144615

 

 

0

บ้านค้อร่วมกับโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ออกเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการและป่วยโรคไตมีฐานะยากจน

Posted by:

วันนี้เวลา 10.30น.อบต.บ้านค้อร่วมกับโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ออกเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการและป่วยโรคไตมีฐานะยากจน
อบต.บ้านค้อได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ รายนางประสงค์ มูนตรีเสา บ้านหนองท่ม ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์

142118 142119 142120 142121 142122

0

รวบรวมนำเงินสดจำนวน 17,000บาท ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน นายนางทัง อนุญาหงษ์

Posted by:

วันนี้เวลา11.00น. อบต.บ้านค้อ นำโดยท่านปลัด จารุดา ประทุมทอง ได้รวบรวมนำเงินสดจำนวน 17,000บาท
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน นายนางทัง อนุญาหงษ์ บ้านเลขที่130 บ้านขว้างคลี ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์

142129 142130

0
Page 4 of 7 «...23456...»