เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2560

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อสอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2, หมู่ 18, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 – หมู่ 7,19 หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 14, หมู่ 17, ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง … คลิกที่นี่

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน … คลิกที่นี่

0

พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุนาเต่าพร้อมทั้งพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุนาเต่าประจำปี 2560

Posted by:

ณ. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
อบต.บ้านค้อร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านค้อและพี่น้องประชาชนตำบลบ้านค้อ
ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุนาเต่าพร้อมทั้งพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุนาเต่าประจำปี 2560
โดย ท่านชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอโพนสวรรค์เป็นประธานในพิธี

129731 129732 129733 129734 129735 129736 129737 129738 129739 129740 129741 129742 129743 129744 129745 129746 129747 129748 129749

0

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

129188 129189 129190 129191 129193 129194 129195 129196 129197 129198

0
Page 5 of 7 «...34567