อบต.บ้านค้อ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ที่ทำการ อบต.บ้านค้อ

Posted by:

วันนี้ (14 ม.ค. 60) เวลา 09.00น. อบต.บ้านค้อ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกิติศักดิ์ จำปา มาเป็นประธานในพิธี

42040 42175 42176 42180 42181 42182 42183 122387 122388 122390 122403 122414 122415

0

อบต.บ้านค้อ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี

Posted by:

วันนี้ (4 ม.ค. 2560) อบต.บ้านค้อ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี

120660 120661 120662 120663 120664 120665

0

อบต.บ้านค้อ ร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

Posted by:

วันนี้ (26 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. อบต.บ้านค้อ ได้จัดการประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือในข้อราชการต่างๆ

118562

118563

118564

118565

118566

118567

118568

0

โครงการห่มผ้าให้น้อง ร่วมกับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเอง

Posted by:

วันนี้ (25 ธ.ค. 59) เวลา 19.00 น. บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ได้จัดโครงการห่มผ้าให้น้อง ร่วมกับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเอง โดย นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและมีช่อง 51 มาทำการถ่ายทำรายการทีวีด้วย รวมถึงนำผ้าห่มมาแจกให้สำหรับผู้พิการที่เป็นใบ้

118536

118537

118538

118539

118540

118541

118542

118543

118544

118545

118546

0

โครงการต้นกล้าความดีกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

Posted by:

วันนี้ (23 ธ.ค. 59) เวลา 09.00 น. อบต.บ้านค้อ ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

จัดโครงการต้นกล้าความดีกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธ.ค. 59 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

117953

117959

117960

117966

 

117964

117967

117969

117976

117977

0

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 / ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล้ก ห้วยน้ำเค็มตอนล่าง หมู่ที่ 14

Posted by:

 คลิกที่นี่ เพื่อ Download File

0
Page 6 of 7 «...34567