การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

Posted by:

0

อบต.บ้านค้อ ร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

Posted by:

วันนี้ (26 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. อบต.บ้านค้อ ได้จัดการประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือในข้อราชการต่างๆ

118562

118563

118564

118565

118566

118567

118568

0

โครงการห่มผ้าให้น้อง ร่วมกับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเอง

Posted by:

วันนี้ (25 ธ.ค. 59) เวลา 19.00 น. บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ได้จัดโครงการห่มผ้าให้น้อง ร่วมกับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเอง โดย นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและมีช่อง 51 มาทำการถ่ายทำรายการทีวีด้วย รวมถึงนำผ้าห่มมาแจกให้สำหรับผู้พิการที่เป็นใบ้

118536

118537

118538

118539

118540

118541

118542

118543

118544

118545

118546

0

ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านระดับอำเภอ

Posted by:

วันที่ 25 สิงหาคม  2558  นายประเชิญ  พรหมจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ประธารคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านตามโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขดีเด่นระดับอำเภอ  พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ทำการประเมิน  บ้านค้อรุ่งเรื่อง  หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

 

DSC_0670 DSC_0713 DSC_0729 DSC_0744 DSC_0751 DSC_0758

0
Page 1 of 2 12