โครงการปลอดหญ้า งามตาผู้สัญจร ออนซอนชุมชนตำบลบ้านค้อ ปี2558

Posted by:

อบต.บ้านค้อร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านค้อ  หมู่ที่ 18 ร่วมกันพัฒนาด้านการจัดการขยะภายในหมู่บ้าน  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

DSC_0471 DSC_0505 DSC_0509 DSC_0512

0

Add a Comment