ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad)” อบต.บ้านค้อ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

Posted by:

อบต.บ้านค้อร่วมกับส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ  (Bike  for  Mom) จะจัดขึ้นในวันที่  8  ธันวาคม  2558   เวลา  13.00 น. เริ่มจากสระใหญ่-วัดบ้านนาเต่า  โดยมีท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีและร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา

5  ธันวาคา  2558  25302530

0

Add a Comment