ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านระดับอำเภอ

Posted by:

วันที่ 25 สิงหาคม  2558  นายประเชิญ  พรหมจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ประธารคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านตามโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขดีเด่นระดับอำเภอ  พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ทำการประเมิน  บ้านค้อรุ่งเรื่อง  หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

 

DSC_0670 DSC_0713 DSC_0729 DSC_0744 DSC_0751 DSC_0758

0

Add a Comment