การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

Posted by:

วันนี้ เวลา 09.30 น. การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

โดยท่านขุนไกร สุขสุมิตร ท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านค้อ

145454 145455 145456 145458 145480 145502 145507 145509

0

Add a Comment