เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2560

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อสอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2, หมู่ 18, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 – หมู่ 7,19 หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 14, หมู่ 17, ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง … คลิกที่นี่

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน … คลิกที่นี่

0

Add a Comment