โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี พ.ศ.2560

Posted by:

อบต.จัดโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแสง บ้านนาคำ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

0

Add a Comment