โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลก ประจำ ปี 2560

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อบต.บ้านค้อได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลก ประจำ ปี 2560 ณ.ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์

0

Add a Comment