โครงการทำผ้าป่าขยะถวาย ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

Posted by:

วันนี้เวลา 14.30น. อบต.บ้านค้อ..นำโดยท่านปลัด จารุดา ประทุมทอง ปลัดอบต.บ้านค้อ ร่วมกับ ชาวบ้านค้อ ทำผ้าป่าขยะถวาย ณ วัดป่าสุทธาวาส  บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

0

Add a Comment