วันนี้ อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นนทวัฒน์ ยุทธเสน ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้

Posted by:

0

Add a Comment