วันนี้เวลา 09.00น.อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่25-26ก.ค.2560

Posted by:

0

Add a Comment