ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
784
เดือนที่แล้ว
1,277
ปีนี้
4,693
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
10,514
ไอพี ของคุณ
18.204.2.190
-:- คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 934/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนครพนม 
-:- นายกองค์การบริหารส่นตำบลบ้านค้อ ร่วม MOU กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔ 
-:- คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 515/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
-:- จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
-:- ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร 
-:- กฎหมายน่ารู้ แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น 
-:- กฎหมายน่ารู้ เมื่อพระภุกษุกระทำผิดทางอาญา 
-:- กฎหมายน่ารู้ ดำเนินคดีอาญากับคนบ้า 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 4/2564
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้น
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช


ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงไปอ่างเก็บน้ำป่าปัง ม.2 บ้านค้อ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาคำไปสามแยกวังยาว ม.16 บ้านนาคำ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระใหญ่ ม.20 บ้านขว้างคลี 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านงิ้วไปบ้านหนองท่ม ม.8 บ้านงิ้ว 
-:- ราคากลาง คสล. ม.6  
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองทม  
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไห 
-:- ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไห  
-:- ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านสร้างแก้ว  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:-  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) 
-:-  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (สขร.1) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
วัดพระธาตุนาเต่า


ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
มะม่วงหาวมะนาวโห่ (นพรัตน์ฟาร์ม)
ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก


สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.บ้านค้อฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT

ประกันสังคมกรมสรรพากร กรมบัญชีกลางคลังข่าวมหาดไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ