ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
323
เดือนที่แล้ว
1,296
ปีนี้
2,955
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
8,776
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
-:- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID-19 
-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
-:- จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
-:- คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 150/2564  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ปิดสถานที่เสี่ยง (เป็นการชั่วคราว) ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 127/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 
-:- 6 มาตรการป้องกัน โควิด 19 
-:- ขอความร่วมมือในการงดหรือชะลอการเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 
-:- แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณ๊โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลบ้านค้อ และจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏฺิบัติการการบริหารจัดการขยะตำบลบ้นค้อ
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
โครงการธรรมะพัฒนาชีวิตสำหรับประชาชน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


วัดพระธาตุนาเต่า


ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
มะม่วงหาวมะนาวโห่ (นพรัตน์ฟาร์ม)
ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก


สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.บ้านค้อฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT

ประกันสังคมกรมสรรพากร กรมบัญชีกลางคลังข่าวมหาดไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ