ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
279
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
3,603
ปีนี้
25,728
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
66,953
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อ จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 131 ปีมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2412 ได้มีครอบครัวของขุนค้อ(ปัจจุบันเป็นตระกูลอนุญาหงษ์) พร้อมเพื่อนบ้านประมาณ 10 ครอบครัว ได้พากันอพยพข้ามแม่น้ำโขง ผ่านอำเภอท่าอุเทนมาเรื่อย ๆ จนถึงบริเวณที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันแล้วพากันตั้งบ้านเรือนขึ้น ต่อมามีชาวบ้านจากที่อื่นย้ายเข้ามาปลูกบ้านเรือนจนเป็นหมุ่บ้านขนาดใหญ่ และได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลบ้านค้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนสวรรค์

ปัจจุบันมีหมู่บ้านจำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านค้อ หมู่ 1
 2. บ้านค้อ หมู่ 2
 3. บ้านสมบูรณ์ หมู่ 3
 4. บ้านห้วยไห หมู่ 4
 5. บ้านนาคำ หมู่ 5
 6. บ้านนาเต่า หมู่ 6
 7. บ้านขว้างคลี หมู่ 7
 8. บ้านงิ้ว หมู่ 8
 9. บ้านหนองท่ม หมู่ 9
 10. บ้านขว้างคลี หมู่ 10
 11. บ้านห้วยไห หมู่ 11
 12. บ้านสร้างแก้ว หมู่ 12
 13. บ้านหนองชูชาติ หมู่ 13
 14. บ้านสมบูรณ์ หมู่ 14
 15. บ้านค้อพัฒนา หมู่ 15
 16. บ้านนาคำ หมู่ 16
 17. บ้านห้วยไหพัฒนา หมู่ 17
 18. บ้านค้อรุ่งเรือง หมู่ 18
 19. บ้านขว้างคลี หมู่ 19
 20. บ้านขว้างคลี หมู่ 20

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพนสวรรค์  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ตั้งอยู่ เลขที่  62   หมู่ที่  13  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  22  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันตก  73 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประกาศ ณ  วันที่  19  มกราคม   2539   และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2539   มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบและการปกครองทั้งหมดประมาณ 105,997   ไร่ (ประมาณ  92  ตารางกิโลเมตร)  แบ่งออกเป็น  ( ราชกิจจานุเบกษา ) เล่มที่ 113 ตอนที่  9  1 หน้า 57   30 มกราคม 2539  )

 

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 92 ตร.กม. หรือประมาณ 107,879 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน

 

สภาพภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น  บางส่วนพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม  พื้นที่ดอนใช้สำหรับปลูกพืชไร่  พื้นที่ราบใช้ทำนา ปลูกพืชฤดูแล้งบางส่วนและปลูกพืชผักมีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในตำบลและมีสภาป่าเสื่อมโทรมบางส่วน

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนสว่าง ต.บ้านเอื้อง และ ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ทิศใต้ ติดกับ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น่าหัวบ่อ และ ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงสัตว์

 

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดไปตามถนนสายนครพนม – ท่าอุเทน ก่อนถึงท่าอุเทน 3 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน – กุสุมาลย์ ผ่านอำเภอโพนสวรรค์ ถึงโรงเรียนบ้านโพนจาน แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนสายโพนจาน – บ้านค้อ ระยะทางประมาณ 23 กม.

 

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว