ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
307
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
3,603
ปีนี้
25,728
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
66,953
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

ลำดับรายการวันที่
1มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256625 ก.พ. 2566
2มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับส่วนรวม20 มิ.ย. 2563
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม20 มิ.ย. 2563
4มาตรการป้องกันการรับสินบน20 มิ.ย. 2562
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มัส่วนร่วมในการดำเนินการ20 มิ.ย. 2562
6มาตราการเผลยแพร่ข้อมูลสาธารณะ20 มิ.ย. 2562
7มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.20 มิ.ย. 2562
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง20 มิ.ย. 2562

1