ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
321
เดือนนี้
4,976
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
9,877
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
51,102
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25666 ก.พ. 2566
2รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256515 ธ.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256530 ก.ย. 2565
4การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 5 ม.ค. 2564
5การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 31 ส.ค. 2563
6การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 25 ส.ค. 2563
7การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 14 ส.ค. 2563
8มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256322 มิ.ย. 2563
9มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25631 เม.ย. 2563
10มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256324 มี.ค. 2563
11มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/256328 ก.พ. 2563
12มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256218 พ.ย. 2562
13มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256216 ก.ย. 2562
14มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256223 ส.ค. 2562
15มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256222 ส.ค. 2562
16มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256216 ส.ค. 2562
17มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25625 ก.ค. 2562
18มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/256228 ก.พ. 2562
19ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ประจำปี พ.ศ. 256221 ก.พ. 2562
20ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 ส.ค. 2561

1