ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
516
เดือนที่แล้ว
3,787
ปีนี้
33,972
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
75,197
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งให้เลขานุการนายก อบต.บ้านค้อ พ้นจากตำแหน่ง1 ก.ค. 2566
2คำสั่งแต่งตั้งรองนายก อบต.บ้านค้อ คนที่ 21 ก.ค. 2566
3คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต.บ้านค้อ1 ก.ค. 2566
4คำสั่งให้รองนายก อบต.บ้านค้อ พ้นจากตำแหน่ง15 มิ.ย. 2566
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕4 ก.ค. 2565
6คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่5 พ.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ปลอดบุหรี่5 พ.ค. 2565
8คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ,รองนายกฯ,เลขานุการนายกฯ2 ก.พ. 2565
9ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผลการเลือกตั้ง นายก อบต.)25 ม.ค. 2565
10ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.)21 ธ.ค. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25668 ก.ย. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25668 ก.ย. 2564
13ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓28 ก.ย. 2563
14ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓15 มิ.ย. 2563
15ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓27 เม.ย. 2563
16คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อให้หัวหน้าสถานศึกษา1 ก.ค. 2562
17ประกาศประทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล30 ม.ค. 2539

1