ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
297
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
3,603
ปีนี้
25,728
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
66,953
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1371/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญํติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)25 มิ.ย. 2564
2คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1213/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดรายงานตัว และมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม18 พ.ค. 2564
3คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่1005/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมากจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดรายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม23 เม.ย. 2564
4เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดรายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม22 เม.ย. 2564
5คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 935/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม20 เม.ย. 2564
6คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 931/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)12 เม.ย. 2564
7คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 893/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดรายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2)9 เม.ย. 2564
8คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 515/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)18 มี.ค. 2564
9คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 268/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม16 ก.พ. 2564
10คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 240/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร มารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม11 ก.พ. 2564
11คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 150/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มารายงานตัว26 ม.ค. 2564
12คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 90/2564 เรื่อง ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้า - ออกเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม19 ม.ค. 2564
13คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 9/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มารายงานตัว5 ม.ค. 2564
14คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 4322/2563 เรื่อง ให้บุคคลที่มาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดชลบุรี มารายงานตัว31 ธ.ค. 2563
15คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 4295/2563 เรื่อง ให้บุคคลเดินทางจากจังหวัดระยองมารายงานตัว30 ธ.ค. 2563
16คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3594/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกการให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมารายงานตัว12 ต.ค. 2563
17คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1906/2563 เรื่อง การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)31 ก.ค. 2563
18คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1627/2563 เรื่อง การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร1 ก.ค. 2563
19คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1048/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม (ฉบับที่3) (COVID-19)4 พ.ค. 2563
20คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 778/2563 เรื่อง ห้ามบุคคลเข้า - ออกในเขตจังหวัดนครพนม สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 256310 เม.ย. 2563

1