ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
283
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
3,603
ปีนี้
25,728
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
66,953
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
นายเดือน อนุญาหงษ์
ประธานสภาฯ


นายลำไพ มันอาษา
รองประธานสภาฯ


นางสาวจารุดา ประทุมทอง
เลขานุการสภาฯ


นายหมั่น อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 1


นายเนียม สุขวัญ
ส.อบต. หมู่ 1


นายสมคิด อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 2


นายวิมาลย์ อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 2


นายสวรรค์ เมษา
ส.อบต. หมู่ 3


นายคำศรี บุพศิริ
ส.อบต. หมู่ 3


นายเหลา จันชะล้ำ
ส.อบต. หมู่ 4


นายอุดม เสนจันทร์ฒิไชย
ส.อบต. หมู่ 4


นางพัฒนา ใหญ่ปางแก้ว
ส.อบต. หมู่ 5


นางอวยพร ใหญ่ปางแก้ว
ส.อบต. หมู่ 5


นายนิคม โพนดวงกรณ์
ส.อบต. หมู่ 6


นายทรงพล ปานโพธิ์จารย์
ส.อบต. หมู่ 7


นายภาณุพงค์ วันดี
ส.อบต. หมู่ 7


นายชาง โพนแสนคำ
ส.อบต. หมู่ 8


นายปรีชา แก้วดานา
ส.อบต. หมู่ 8


นายสมร ประทุม
ส.อบต. หมู่ 9


นายปรีชา แก้วดานา
ส.อบต. หมู่ 9


นายเอกวิทย์ นารีแพงสี
ส.อบต. หมู่ 10


นายสมหมาย โทรัตน์
ส.อบต. หมู่ 10


นายชาติชาย แก้วไพศาล
ส.อบต. หมู่ 11


นายบุญมี จันจุฬา
ส.อบต. หมู่ 12


นายธานิน จันจุฬา
ส.อบต. หมู่ 12


นายชาญ ปิลาตี
ส.อบต. หมู่ 13


นายแดง อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 13


นายฟอง เมษา
ส.อบต. หมู่ 14


นางสาววันดี ประกิ่ง
ส.อบต. หมู่ 14


นายอนุสรณ์ ปากดี
ส.อบต. หมู่ 15


นายยีน อุปศรี
ส.อบต. หมู่ 16


นายทองดี กรีสอนคม
ส.อบต. หมู่ 16


นายซอน ปากดี
ส.อบต. หมู่ 17


นายพุทธา มีไกรลาศ
ส.อบต. หมู่ 17


นายใหม่ อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 18


นายคำฟอง ธรรมมา
ส.อบต. หมู่ 18


นายสมาน อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 19


นายสุบรรณ อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ 19