ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
321
เดือนนี้
4,976
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
9,877
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
51,102
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

1
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 3/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

นายเดือน อนุญาหงษ์ นายก อบต.บ้านค้อ เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อแจ้งข้อราชการ รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านค้อ

07 มีนาคม 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
02 มีนาคม 2566

โครงการ "นครพนม โถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 
และห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมามอบโถสุขภัณฑ์ ให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อ
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านค้อ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้นำฝ่ายปกครอง และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านค้อ เป็นอย่างดี การมอบโถสุขภัณฑ์ปันสุขเป็นไปตาม
โครงการ "นครพนม โถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย" มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม
การลุกนั่งในห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุยากจน 60 ปีขึ้นไป ในจังหวัดนครพนม
จำนวน 2,000 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่าย : พมจ./นายอำเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากมอบโถสุขภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวของ อบต.บ้านค้อ
18 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อรับทราบรายงานสถานะการเงินการคลัง อบต.บ้านค้อ และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจากกลุ่มจังหวัด การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566

06 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

นายเดือน อนุญาหงษ์ นายก อบต.บ้านค้อ เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อแจ้งข้อราชการ รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านค้อ

01 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระครูสังฆรักษ์พระนม ฉนฺทธมฺโม เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเดือน อนุญาหงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้คณะสงฆ์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านค้อ ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ และประชาชน พร้อมใจร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
19 ธันวาคม 2565

โครงการบริการจัดการขยะตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลบ้านค้อ (ฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบ้านค้อมีการคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกหลังคาเรือน 

23 พฤศจิกายน 2565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

นายเดือน อนุญาหงษ์ นายก อบต.บ้านค้อ เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อแจ้งข้อราชการ รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านค้อ

07 พฤศจิกายน 2565

ออกสำรวจป้ายร้านค้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
วันที่ 19-28 ตุลาคม 2565
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ออกสำรวจป้ายร้านค้า ในพื้นที่หมู่ที่ 1-20 ตำบลบ้านค้อ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
02 พฤศจิกายน 2565

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
23 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์
13 ตุลาคม 2565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 5/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

นายเดือน อนุญาหงษ์ นายก อบต.บ้านค้อ เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อแจ้งข้อราชการ รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านค้อ

07 ตุลาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

30 กันยายน 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดฉิมวาส บ้านนาคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

22 กันยายน 2565

โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โครงการดังกล่าวจัดจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาในด้านงานสารบรรณ ให้กับบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ดำเนินการอยู่ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานสูงสุด ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจะต้องทำแบบทดสอบก่อน และหลังอบรม (แบบออนไลน์ Google ฟอร์ม) เพื่อเป็นเกณฑ์วัดความรู้

โดยมีวัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง

-เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียนให้ได้ใจความที่ชัดเจน

-เพื่อเรียนรู้และสร้างแบบฟอร์มหนังสือต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

17 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (97 รายการ)