ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
276
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
3,603
ปีนี้
25,728
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
66,953
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

นางสาวปภัชญา อินทริง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุจิตรา ลำพองพวง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววรัทชนันท์ พันธ์ุวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสายใจ วานิชสุจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
นิติกร


นายไกรสร สาขามุละ
นักวิชาการสุขาภิบาล


นายกานต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการเกษตร


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข


จ.อ.ธนากร นามเหลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิทิต เภาโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเศษ ใหญ่ปางแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายเกษมสินธุ์ โทรัตน์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายรุ่งนิรันด์ แก้วมะ
พนักงานดับเพลิง


นายสถาพร ประกิ่ง
นักการภารโรง