ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
321
เดือนนี้
4,976
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
9,877
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
51,102
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

นางสาวปภัชญา อินทริง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุจิตรา ลำพองพวง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววรัทชนันท์ พันธ์ุวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสายใจ สุวรรณมาโจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
นิติกร


นายไกรสร สาขามุละ
นักวิชาการสุขาภิบาล


นายกานต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการเกษตร


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข


จ.อ.ธนากร นามเหลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิทิต เภาโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเศษ ใหญ่ปางแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายเชิดศักดิ์ อินทรศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ


นายเกษมสินธุ์ โทรัตน์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง


นายสถาพร ประกิ่ง
นักการภารโรง


นายนาวี ลุนลา
คนงานเครื่องสูบน้ำ