ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
307
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
3,603
ปีนี้
25,728
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
66,953
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

นายประเสริฐ จำปา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ


นายเหลา จันชะล้ำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ


นางสาวจารุดา ประทุมทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ


นายธนดล อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายนิรันทร์ บุพศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายพงษ์สวัสดิ์ อุปศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายต่อศักดิ์ อินกะสุมาลย์
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายทองดี โทรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายชาง โพนแสนคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายบุญมี ชัยนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายเอกวิทย์ นารีแพงสี
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายชาติชาย แก้วไพศาล
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายธานิน จันจุฬา
ส.อบต. หมู่ที่ 12


นางสาวเพียงพร กันยาตี
ส.อบต. หมู่ที่ 13


นายสุรไกร คัดทนะ
ส.อบต. หมู่ที่ 14


นายอนุสรณ์ ปากดี
ส.อบต. หมู่ที่ 15


นายวีระ อุปศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 16


นายมิตร สมบัติพล
ส.อบต. หมู่ที่ 17


นายคำฟอง ธรรมมา
ส.อบต. หมู่ที่ 18


นายนาม โทรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 19


นายสมิง อนุญาหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 20