ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
904
เดือนที่แล้ว
1,004
ปีนี้
4,885
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,885
ไอพี ของคุณ
3.219.31.204ฝึกอบรมทบทวน อปพร.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
04 กันยายน 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

สำนักงานปลัด อบต.บ้านค้อ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพยุงทอง โรงเรียนค้อวิทยาคม 

31 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ รพสต.ห้วยไห ผู้นำชุมชนบ้านห้วยไห บ้านสมบูรณ์ อสม. และประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน 

28 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ อปท.ละ 50 คน รวม 200 คน ได้แก่ อบต.บ้านค้อ อบต.นาหัวบ่อ อบต.โพนจาน และ อบต.โพนสวรรค์

24 สิงหาคม 2563

การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
18 สิงหาคม 2563

คนจนไม่ต้องร้องไห้ กองทุนยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างท่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

"คนจนไม่ต้องร้องไห้ กองทุนยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างท่าน"

กองทุนให้ความช่วยเหลือ 4 ด้าน

1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  ค่าจ้างทนายความ  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี

2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

31 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ ซึ่งการจัดกิจกรรม จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนวถายพระพรชัยมงคล

30 กรกฎาคม 2563

เหยื่ออาชญากรรม มีสิทธิขอรับเงินเยียวยา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา

หากคุณ! ตกเป็น  เหยื่ออาชญากรรม

ถูกยิง  ถูกแทง  ถูกฆ่า  ถูกข่มขืน  บาดเจ็บ  หรือเสียชีวิต

มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้

28 กรกฎาคม 2563

มอบประกาศนียบัตรยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

นางสาวจารุดา  ประทุมทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรม  

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ  ให้แก่ พนักงานส่สวนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  ในการทำงานและให้ส่งเสริมและสนับสนุน

ยกย่องบุคคลมีคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  ตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

30 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 อบต.บ้านค้อ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ณ อบต.บ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

25 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อเดินรงณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ร่วมด้วย อสม.รพสต.

ร่วมกันเดินรงณรงค์ ต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ให้ประชาชน ทั่วไป

24 มิถุนายน 2563

ฝึกอบรมตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้จัดอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อการทุจริต คอรัปชั่น

โดยวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

          3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

          4. เพื่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้กับประชาชนรับทราบทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศ เว็บไซต์ เป็นต้น

24 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เดินรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ ณ ลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านขว้างคลี โดยมีประชาชน และ อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
24 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อดำเนินการจัดกิจกรรมประชาคม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ได้ดำเนินการประชุมประชาคม 

ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ตามโครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่น  ระดับตำบล หมู่บ้าน

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันวางแผน  ร่วมดำเนินการ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

30 เมษายน 2563

โครงการธรรมะพัฒนาชีวิตสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้จัดโครงการธรรมะพัฒนาชีวิตสำหรับประชาชน ในระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562

ณ วัดปิติธรรมาราม บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

27 ธันวาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)