ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
47
เดือนที่แล้ว
861
ปีนี้
5,119
ปีที่แล้ว
14,964
ทั้งหมด
25,904
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

1
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
27 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

www.facebook.com/media/set/?vanity=100010271864683&set=a.1681060642246315

“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” (ร่วมใส่เสื้อขาว)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ โรงเรียนค้อวิทยาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ สถานีตำรวจชุมชนตำบลบ้านค้อ ผู้นำชุมชน และประชาชนชุมชนบ้านค้อ ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
  4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
26 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กระทรวงสาธารณสุข รายงาน) พบผู้ป่วยสะสม ๓๐๕ ราย อัตราป่วย ๐.๔๖ ต่อประชาชนแสนคน และในเดือนมกราคมพบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย ประกอบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า จะมีปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ สูงขึ้นถึง ๑๗.๙ เท่า เมื่อเทียบกับค่าปกติซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มียุงลายเพิ่มขึ้น จึงเป็นสัญญาณตือนการเข้าสู่ระยะการระบาดที่เร็วขึ้นและคาดว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง โดยอาจพบผู้ป่วยตลอดทั้งปีถึง ๙๕,๐๐๐ ราย ซึ่งในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน) อาจมีผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ รายต่อเตือน และหากมีผู้ป่วยโควิด -19 ติดเชื้อโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกอาจทำให้มีอาการรุนแรง ส่งผลให้การรักษายุ่งยาก และโอกาสที่ผู้ป่วย
จะเสียชีวิตมีมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้ดำเนินมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อยุงลาย

10 มิถุนายน 2565

รับมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ รูปแบบ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
วันที่ 9 เมษายน 2565
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ รูปแบบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินกู้ เกษตรแปลงใหญ่ตำบลบ้านค้อ หมู่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ให้กับนายเดือน อนุญาหงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
09 เมษายน 2565

การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนตำบลบ้านค้อ

14 มีนาคม 2565

ออกให้คำแนะนำวิธีการชำระภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ 8 มีนาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โดย นายเดือน อนุญาหงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ นางสาวจิรวดี ไชยนาม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ออกให้คำแนะนำข้อมูลวิธีการชำระ ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยแสกน QR Code หรือ บาร์โค๊ด ไม่ต้องเดินทางมาจ่ายเองที่ อบต.บ้านค้อ เนื่องด้วยสภาวะโควิด-19 เพื่อลดขั้นตอน รวมถึงเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขต ตำบลบ้านค้อ 

08 มีนาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของนายเดือน  อนุญาหงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ กำหนดสมัยประชุมสามัญ คัดเลือกตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น

30 มกราคม 2565

การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ ครั้งแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

นายมนตรี  จารุธำรง  ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ครั้งแรก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

04 มกราคม 2565

การประเมินภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ 20-27 ธันวาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ทำการออกสำรวจร้านค้าเพื่อประเมินภาษีป้ายในพื้นที่ หมู่ 1-20 ตำบลบ้านค้อ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการคิดคำนวณภาษีป้าย และเรียกเก็บภาษีกับผู้ประกอบการร้านค้าได้อย่างถูกต้อง

29 ธันวาคม 2564

ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ หมู่ 1-20 ตำบลบ้านค้อ 

08 ธันวาคม 2564

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ณ หอประชุมพยุงทอง โรงเรียนค้อวิทยาคม

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (เขตเลือกตั้งที่ 1-9 รวม 12 หน่วยเลือกตั้ง)

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (เขตเลือกตั้งที่ 10-20 รวม 11 หน่วยเลือกตั้ง

26 พฤศจิกายน 2564

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเข็มกลัดสมเด็จย่า ให้ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครพนม ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและเข็มกลัดสมเด็จย่า ให้แก่ หลวงปู่คีบ ธีรปัญโญ อายุ 105 ปี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

29 ตุลาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 ฌ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านค้อ และ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเล่นฟุตบอลที่่ถูกวิธี

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เป็นคนที่่รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกาได้

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และฝึกภาวะความเป็นผู้นำแลผู้ตามที่ดี

03 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ดำเนินการ พ่นหมอกควัน ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

22 กรกฎาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (70 รายการ)