ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
1,538
ปีนี้
12,103
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
17,924
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231

โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

วันที่ 27 มีนาคม 2564  นางสาวจารุดา  ประทุมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ปฏิบัติหน่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่น

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

    2.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่น  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

    3. เพื่อส่งเสริมบทบสทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

    4. เพื่อให้บริการ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชนรับทราบทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย

    1. พนักงานส่วนตำบลบ้านค้อ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

    2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

 


 
29 มีนาคม 2564