ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
47
เดือนที่แล้ว
861
ปีนี้
5,119
ปีที่แล้ว
14,964
ทั้งหมด
25,904
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 5 ม.ค. 2564
2การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 31 ส.ค. 2563
3การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 25 ส.ค. 2563
4การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 14 ส.ค. 2563
5มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256322 มิ.ย. 2563
6มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25631 เม.ย. 2563
7มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256324 มี.ค. 2563
8มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/256328 ก.พ. 2563
9มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256218 พ.ย. 2562
10มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256216 ก.ย. 2562
11มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256223 ส.ค. 2562
12มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256222 ส.ค. 2562
13มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256216 ส.ค. 2562
14มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25625 ก.ค. 2562
15มติที่ประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/256228 ก.พ. 2562
16ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ประจำปี พ.ศ. 256221 ก.พ. 2562
17ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 ส.ค. 2561

1