ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
1,524
ปีนี้
5,751
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
11,572
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124

นางสาวปภัชญา อินทริง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทิพวรรณ โสมแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางมะลิวัลย์ โปวังสา
นักทรัพยากรบุคคล


นายพูลทรัพย์ งิ้วพิมพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววรางคณา ชัยมุงคุณ
นิติกร


พ.อ.อ.สุมิตร ไชยวงค์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนวพล ถูระวัน
นักวิชาการเกษตร


นางวชิรญาณ์ ถ่วนนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นายไกรสร สาขามุละ
นักวิชการสุขาภิบาล


นายวิทิต เภาโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเศษ ใหญ่ปางแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายเชิดศักดิ์ อินทรศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์ อปพร.


นายเกษมสินธุ์ โทรัตน์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายอุปชา นารีแพงสี
พนักงานดับเพลิง


นายบุญเรือง อุปศรี
นักการภารโรง