ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
47
เดือนที่แล้ว
861
ปีนี้
5,119
ปีที่แล้ว
14,964
ทั้งหมด
25,904
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

นางสาวปภัชญา อินทริง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทิพวรรณ โสมแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางมะลิวัลย์ โปวังสา
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววรางคณา ชัยมุงคุณ
นิติกร


-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนวพล ถูระวัน
นักวิชาการเกษตร


นางวชิรญาณ์ ถ่วนนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นายไกรสร สาขามุละ
นักวิชการสุขาภิบาล


นายวิทิต เภาโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเศษ ใหญ่ปางแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายเชิดศักดิ์ อินทรศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ


นายเกษมสินธุ์ โทรัตน์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายอุปชา นารีแพงสี
พนักงานดับเพลิง


นายสถาพร ประกิ่ง
นักการภารโรง


นายนาวี ลุนลา
คนงานเครื่องสูบน้ำ