ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
14
เดือนนี้
419
เดือนที่แล้ว
807
ปีนี้
419
ปีที่แล้ว
14,964
ทั้งหมด
21,204
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

นางสาวปภัชญา อินทริง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทิพวรรณ โสมแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางมะลิวัลย์ โปวังสา
นักทรัพยากรบุคคล


นายพูลทรัพย์ งิ้วพิมพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววรางคณา ชัยมุงคุณ
นิติกร


-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนวพล ถูระวัน
นักวิชาการเกษตร


นางวชิรญาณ์ ถ่วนนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นายไกรสร สาขามุละ
นักวิชการสุขาภิบาล


นายวิทิต เภาโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิเศษ ใหญ่ปางแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายเชิดศักดิ์ อินทรศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ


นายเกษมสินธุ์ โทรัตน์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายอุปชา นารีแพงสี
พนักงานดับเพลิง


นายปกรณ์ อินแก้งไค้
นักการภารโรง


นายนาวี ลุนลา
คนงานเครื่องสูบน้ำ