ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
1,538
ปีนี้
12,103
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
17,924
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ (ส.ถ.๑/๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ (ผ.ถ.๑/๑),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
06 ตุลาคม 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
30 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
29 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง นักการภารโรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
29 กันยายน 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
27 กันยายน 2564

การสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและการชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกปิดตัวลง แรงงานชาวนครพนมที่ไปทำงานต่างจังหวัดตกงานและได้เดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จึงแจ้งการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแบบสำรวจฯ ออนไลน์ตาม QR code นี้

 

10 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
08 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่กักตัว (โรงเรียนค้อวิทยาคม),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ นำโดย นางสาวจารุดา ประทุมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ นายปริทัศ ป้องหลักคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการทำความสะอาด สถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (โรงเรียนค้อวิทยาคม) 

07 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
02 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ ระยะฟักตัวในยุง 8 - 12 วัน เมื่อยุงไปกัดคนก็จะปล่อยไวรัสเข้าสู่ร่างการ

อาการของไข้เลือดออก
1. มีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน 38.5 - 41 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 - 7 วัน (บางรายอาจมีอาการชัก)
2. มีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายตามตัว แขน ขา รายที่รุนแรงอาจอุจจาระเป็นเลือด สีดำ และช็อกได้
3. ตับโต กดเจ็บ ส่วนใหญ่จะคลำพบตับโต ประมาณวันที่ 3 - 4 นับแต่เริ่มป่วย
4. ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะการไหลเวียนเลือดล้มเหลวหรือภาวะช็อก
5. อาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง

การดูแลผู้ป่วย
- ระยะไข้สูง ให้ยาลดไข้ ร่วมกับการเช็ดตัว (ใช้ยาพาราเซตามอล (อะเซตามิโนเฟน) เพื่อลดไข้ แก้ปวด และหลีกเลี่ยงยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ เช่น ไอบูโปรเฟน และ แอสไพริน เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงการมีเลือดออกได้)
- ผู้ป่วยอาจเสียน้ำ ควรให้ดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่
- ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ป้องกันภาวะช็อก
- พบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจเช็คเกร็ดเลือด และความเข้มข้นของเลือด

การรักษา
การรักษายังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับไข้เลือดออก ทำได้คือรักษาตามอาการและประคับประคองซึ่งได้ผลดีควรพบแพทย์ในระยะแรก

การป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุด สามารถทำได้ดังนี้
- หลีกเลี่ยงที่ที่มียุงชุม หรือใส่เสื้อแขนยาว ขายาว
- กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงในบ้าน รวมทั้งบริเวณรอบๆ บ้าน
- เลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือแหล่งน้ำอื่นๆ
- ปิดฝาโอ่งหรือภาชะอื่นๆ ให้มิดชิด หรือใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ
- ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูในจานรองขาตู้กับข้าว
- ควรนอนในมุ้ง

...อ้างอิง https://www.siamzone.com/board/view.php?sid=4152467

16 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วยตัวคุณเองพฤติกรรมง่ายๆในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
รู้ก่อน รู้ทัน เฝ้าระวัง ป้องกันได้

12003428_681019678700143_7995223727700329857_n

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีคนในบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออก

11140040_684083131727131_6245282660069897957_n

16 สิงหาคม 2564

ประกาศ ย้ายสถานที่รับรายงานตัวเข้าพื้นที่ตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ประกาศ ย้ายสถานที่รับรายงานตัวเข้าพื้นที่ตำบลบ้านค้อ ไปที่ โรงเรียนค้อวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

03 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (133 รายการ)