ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
904
เดือนที่แล้ว
1,004
ปีนี้
4,885
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,885
ไอพี ของคุณ
3.219.31.204สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ขั้นตอนการลงคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่น

https://www.youtube.com/watch?v=eQzejP29sso

 

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงท้องถิ่น

https://www.youtube.com/watch?v=K-mzz1btW7Q

 

25 พฤศจิกายน 2563

ประชุมอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น.
 
สำนักงานปลัด อบต.บ้านค้อ ได้ดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ เพื่อชี้แจงการบันทึกข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว
ในพื้นที่ตำบลบ้านค้อเพื่อสำรวจและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง
เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ ซึ่งมักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี
ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคดังกล่าวไม่ให้มีการแพร่ระบาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการสำรวจสุนัขและแมว
ในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ
 
ซึ่งจะเริ่มสำรวจตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
24 พฤศจิกายน 2563

โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic septicemia) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือ นิยมเรียกตามอาการว่า "โรคคอบวม" เป็นโรคระบาดรุนแรงของโค-กระบือ แต่โรคนี้จะมีความรุนแรงน้อยลงในสัตว์อื่นๆ เช่น แกะ สุกร ม้า อูฐ กวางและช้าง เป็นต้น ลักษณะสำคัญของโรคคือ หายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอหรือหน้าบวมแข็ง อัตราการป่วยและอัตราการตายสูง

สาเหตุและการแพร่ระบาด

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella multocida) พบในประเทศต่างๆ ของเอเซียและอาฟริกาเป็นส่วนมาก การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นในสภาวะที่สัตว์เกิดความเครียด เช่น ต้นหรือปลายฤดูฝน การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือการใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป ในสภาวะความเครียดเช่นนี้สัตว์ที่เป็นตัวเก็บเชื้อ (carrier) จะปล่อยเชื้อออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน้ำ เมื่อสัตว์ตัวอื่นกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป ก็จะป่วยเป็นโรคนี้และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถ่ายต่างๆ เช่นน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ทำให้โรคแพร่ระบาดต่อไป เชื้อ Pasteurella multocida นี้เมื่อปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในดินที่ชื้นแฉะอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1 เดือน


อาการ
สัตว์ที่เป็นโรคแบบเฉียบพลันจะมีอาการซึม ไข้สูง 104-107 องศาฟาเรนไฮ น้ำลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นโรคแบบเรื้อรังจะสังเกตเห็นอาการทางระบบหายใจคือ อ้าปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืดคอไปข้างหน้า หายใจมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปาก หน้า คอ หรือบริเวณหน้าอกจะบวมแข็งร้อน ต่อมาจะมีอาการเสียดท้อง ท้องอืด อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน เมื่อเปิดผ่าซากสัตว์ จะพบสารลักษณะคล้ายวุ้นแทรกอยู่ระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่บวม มีจุดเลือดออกที่ต่อมน้ำเหลืองและหัวใจ ปอดจะมีเลือดคั่ง หรือถ้าเป็นเรื้อรังจะพบเยื่อหุ้มปอดหนาตัวขึ้น เนื้อปอดแข็ง ภายในหลอดลมมีของเหลวปนฟองอากาศ (frothy exudate) ตับคั่งเลือดบวมขยายใหญ่ ลำไส้อักเสบ ต่อมน้ำเหลืองบวมน้ำขยายใหญ่

การตรวจวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรคนอกจากสังเกตอาการ วิการ และศึกษาประวัติสัตว์ป่วยแล้ว การตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กัน ซึ่งกระทำได้ดังนี้คือ
1. ตรวจหาเชื้อขณะสัตว์มีชีวิตและมีไข้สูง จะพบเชื้อในกระแสเลือดได้ ขณะที่สัตว์มีไข้สูง หรืออาจตรวจพบเชื้อในน้ำมูก น้ำลายก็ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรเก็บตัวอย่างเลือด น้ำลายหรือน้ำมูก จากสัตว์ป่วย ก่อนทำการรักษา ป้ายเลือดไว้บน กระจก (slide) ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเก็บใส่หลอดแก้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เชื้อ Pasteurella multocida เมื่อย้อมด้วยสี เมทิลิน บลู (Methylene blue) จะมีลักษณะเป็นรูปแท่งหัวท้ายมน ติดสีเข้มคล้ายเข็มกลัด
2. ตรวจหาเชื้อจากซากสัตว์ เปิดผ่าซากพร้อมบันทึกวิการที่ตรวจพบ แล้วเก็บอวัยวะต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ปอด ตับ ม้าม หัวใจ ไต และลำไส้ แยกกันใส่ถุงพลาสติกแต่ถ้าซากสัตว์ถูกชำแหละหรือเน่ามาก ควรตรวจหาเชื้อจากไขกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นกระดูกท่อนโต เช่น กระดูกขา จะสามารถตรวจพบเชื้อได้ง่ายขึ้น

การรักษา

การรักษาจะได้ผลดีเมื่อทำการรักษาขณะสัตว์เริ่มแสดงอาการป่วย โดยให้ยาปฏิชีวนะ หรือยาซัลฟาต่างๆ เช่น อ๊อกซีเตตาไซคลิน เทอราไมซิน เพนนิซิลิน ซัลฟาไดมิดิน เป็นต้น
การควบคุมและป้องกัน
1. เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตายที่สงสัยว่าจะเป็นโรคระบาดนี้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ในท้องที่โดยเร็ว
2. สัตว์ที่ตายไม่ควรนำไปบริโภค ควรฝังหรือเผาป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
3. ควรแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงทันทีและรีบตามเจ้าหน้าที่มาทำการรักษา
4. หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้สัตว์เกิดความเครียด ด้วยการจัดการและสุขาภิบาลที่ดี
5. ทำวัคซีนป้องกันโรคให้โค-กระบือ อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป โดยใช้วัคซีนเชื้อตายชนิดสื่อน้ำในน้ำมัน วัคซีนนี้จะสามารถคุ้มโรคได้นาน 1 ปี

16 พฤศจิกายน 2563

แจ้งประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์

เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในโค กระบือ แพะ แกะ 

ด้วย ปรากฏว่าในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบสัตว์ ชนิด กระบือ ป่วยหรือตายด้วย ชนิดโครเอโมรายิกเซพติซีเมีย ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในท้องที่บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะโรคระบาด

16 พฤศจิกายน 2563

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๓ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกรมปศุสัตว์กำหนดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๓" ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า

05 ตุลาคม 2563

การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
10 สิงหาคม 2563

สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เหยื่ออาชญกรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

smileค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาsmile

หากคุณ !!!  ตกเป็น  เหยื่ออาชญากรรม  

ถูกยิง  ถูกแทง  ถูกทำร้าย  ถูกฆ่า  ถูกข่มขืน  บาดเจ็บ  หรือเสียชีวิต

มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้

 

31 กรกฎาคม 2563

คนจนไม่ต้องร้องไห้ กองทุนยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างท่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

กองทุนยุติธรรม

"คนจนไม่ต้องร้องไห้  กองทุนยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างท่าน"

กองทุนให้ความช่วยเหลือ 4 ด้าน

1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  ค่าจ้างทนาย  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี

2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

กระบวนการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ

 1. เจ้าหน้าที่กลั่นกรองเบื้องต้นว่าเป็นกรณีใด              3. เจ้าหน้าที่ออกใบรับความช่วยเหลือ

                                                                             และมอบเอกสารรายการที่ขาด

2. ผู้ขอรับความช่วยเหลือพบนิติกร                           4. ผู้ขอรับความช่วยเหลือประเมินผล

                                                                             การให้บริการของเจ้าหน้าที่

 

เอกสารการยื่นคำขอ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.เอกสารที่ระบุถึงพฤติการแห่งคดี

4.หนังสือรับรองความประพฤติ

5. หนังสือรับรองรายได้

6.ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท

 


 

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
17 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
16 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
14 กรกฎาคม 2563

วิถีใหม่ ไปวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะวัดคือศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน ภายในวัดควรมีการระบายอากาศที่ดี หมั่นทำความสะอาดกุฏิ โบสถ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาจัดพิธีกรรมทางศาสนา โรงครัว และห้องน้ำสม่ำเสมอ

30 มิถุนายน 2563

วิถีใหม่ ในตลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะตลาดไม่ใช่แค่พื้นที่ค้าขาย แต่คือที่รวมมิตรภาพของคนในชุมชน ตลาดควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี จัดระยะระหว่างแผงไม่ให้แออัดเกินไป ทำข้อตกลงเรื่องความสะอาดปลอดภัยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกแผง เตรียมจุดคัดแยกทิ้งขยะพร้อมถังขยะแบบมีฝาปิด และทำความสะอาดพื้นที่ทุกวัน

30 มิถุนายน 2563

วิถีใหม่ ในบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตเรา สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจทำให้บ้านเป็นพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อ เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ปลอดเชื้อ สุขภาพดี มีความสุข

30 มิถุนายน 2563

แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
30 มิถุนายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)