ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
1,524
ปีนี้
5,751
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
11,572
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1017/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

ดาวน์โหลด

https://covid.nakhonphanom.go.th/announce/detail/134/data.html

 

30 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่1052/2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

 

ดาวน์โหลด

https://covid.nakhonphanom.go.th/announce/detail/136/data.html

 

 

 

30 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่1005/2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมากจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดรายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม

 

https://covid.nakhonphanom.go.th/announce/detail/132/data.html

 

28 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 935/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม

 

https://covid.nakhonphanom.go.th/files/com_announce/2021-04_72ceb25a45d45d5.pdf

 

23 เมษายน 2564

คณะทำงานคัดกรองและตรวจพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการตรวจตลาดนัดชุมชนบ้านห้วยไห วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ติดตามเน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์  ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการในตลาดนัดชุมชนบ้านห้วยไห หมู่ที่ 17 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

23 เมษายน 2564

คณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยงสูงที่อยู่ในระยะเวลากักกัน วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้รับแจ้งประสานจากอำเภอโพนสวรรค์ มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดอุดรธานี) เดินทางเข้าพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ อำเภอโพนสวรรค์ รพ.สต.บ้านค้อ รพ.สต.ขว้างคลี รพ.สต.ห้วยไห และอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 9 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ไม่พบเชื้อ และให้กักตัว 14 วัน

21 เมษายน 2564

คณะทำงานคัดกรองและตรวจพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ร่วมกับ อำเภอโพนสวรรค์ และ รพ.สต. ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจตลาดนัดชุมชนบ้านค้อ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

ติดตามเน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์  ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการในตลาดนัดชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 18 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีการดำเนินมาตรการดังนี้

๑. มีการจัดทางเข้าออกทางเดียว

๒. เว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร

๓. ผู้ที่มาใช้บริการตลาด รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

๔. มีการบริการเจลล้างมือ

๕. มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณตลาด

๖. มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะและมีสมุดบัญชีลงรายชื่อผู้มาใช้บริการตลาด

21 เมษายน 2564

คณะทำงานคัดกรองและตรวจพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการตรวจตลาดนัดชุมชนมานู,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ติดตามมาตรการในตลาดนัดชุมชนมานู หมู่ที่ 18 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีการดำเนินมาตรการดังนี้

๑. มีการจัดทางเข้าออกทางเดียว

๒. เว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร

๓. ผู้ที่มาใช้บริการตลาด รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

๔. มีการบริการเจลล้างมือ

๕. มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณตลาด

๖. มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะและมีสมุดบัญชีลงรายชื่อผู้มาใช้บริการตลาด

20 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 934/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนครพนม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 934/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนครพนม

19 เมษายน 2564

คณะทำงานคัดกรองและตรวจพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการตรวจตลาดนัดชุมชนบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ติดตามมาตรการในตลาดนัดชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 18 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

19 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

16 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 515/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 515/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

 

08 เมษายน 2564

มอบประกาศนียบัตรยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวจารุดา  ประทุมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้มอบประกาศนียบัตรยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

02 เมษายน 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
31 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2564 นางสาวจารุดา  ประทุมทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  เพื่อเป็นมาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติ  และค่านิยม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

31 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)