ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
532
เดือนที่แล้ว
1,125
ปีนี้
2,579
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,579
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142การประชุมสภา อบต.บ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
10 สิงหาคม 2563

สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เหยื่ออาชญกรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

smileค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาsmile

หากคุณ !!!  ตกเป็น  เหยื่ออาชญากรรม  

ถูกยิง  ถูกแทง  ถูกทำร้าย  ถูกฆ่า  ถูกข่มขืน  บาดเจ็บ  หรือเสียชีวิต

มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้

 

31 กรกฎาคม 2563

คนจนไม่ต้องร้องไห้ กองทุนยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างท่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

กองทุนยุติธรรม

"คนจนไม่ต้องร้องไห้  กองทุนยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างท่าน"

กองทุนให้ความช่วยเหลือ 4 ด้าน

1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  ค่าจ้างทนาย  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี

2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

กระบวนการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ

 1. เจ้าหน้าที่กลั่นกรองเบื้องต้นว่าเป็นกรณีใด              3. เจ้าหน้าที่ออกใบรับความช่วยเหลือ

                                                                             และมอบเอกสารรายการที่ขาด

2. ผู้ขอรับความช่วยเหลือพบนิติกร                           4. ผู้ขอรับความช่วยเหลือประเมินผล

                                                                             การให้บริการของเจ้าหน้าที่

 

เอกสารการยื่นคำขอ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.เอกสารที่ระบุถึงพฤติการแห่งคดี

4.หนังสือรับรองความประพฤติ

5. หนังสือรับรองรายได้

6.ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท

 


 

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
17 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
16 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
14 กรกฎาคม 2563

วิถีใหม่ ไปวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะวัดคือศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน ภายในวัดควรมีการระบายอากาศที่ดี หมั่นทำความสะอาดกุฏิ โบสถ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาจัดพิธีกรรมทางศาสนา โรงครัว และห้องน้ำสม่ำเสมอ

30 มิถุนายน 2563

วิถีใหม่ ในตลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะตลาดไม่ใช่แค่พื้นที่ค้าขาย แต่คือที่รวมมิตรภาพของคนในชุมชน ตลาดควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี จัดระยะระหว่างแผงไม่ให้แออัดเกินไป ทำข้อตกลงเรื่องความสะอาดปลอดภัยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกแผง เตรียมจุดคัดแยกทิ้งขยะพร้อมถังขยะแบบมีฝาปิด และทำความสะอาดพื้นที่ทุกวัน

30 มิถุนายน 2563

วิถีใหม่ ในบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตเรา สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจทำให้บ้านเป็นพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อ เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ปลอดเชื้อ สุขภาพดี มีความสุข

30 มิถุนายน 2563

แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
30 มิถุนายน 2563

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
30 มิถุนายน 2563

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บ้านค้อ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
25 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อรณงค์ต่อต้านการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ได้ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในตำบลบ้านค้อ ร่วมเดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

23 มิถุนายน 2563

โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 

23 มิถุนายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บ้านค้อ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
23 มิถุนายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)