ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
14
เดือนนี้
419
เดือนที่แล้ว
807
ปีนี้
419
ปีที่แล้ว
14,964
ทั้งหมด
21,204
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

1
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
05 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
16 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การออกบริการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ (ส.ถ.๑/๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ (ผ.ถ.๑/๑),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
06 ตุลาคม 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
30 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
29 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง นักการภารโรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
29 กันยายน 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
27 กันยายน 2564

การสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและการชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกปิดตัวลง แรงงานชาวนครพนมที่ไปทำงานต่างจังหวัดตกงานและได้เดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จึงแจ้งการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแบบสำรวจฯ ออนไลน์ตาม QR code นี้

 

10 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
08 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่กักตัว (โรงเรียนค้อวิทยาคม),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ นำโดย นางสาวจารุดา ประทุมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ นายปริทัศ ป้องหลักคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการทำความสะอาด สถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (โรงเรียนค้อวิทยาคม) 

07 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
02 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (137 รายการ)