ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
1,524
ปีนี้
5,751
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
11,572
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124

คณะทำงานคัดกรองและตรวจพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ร่วมกับ อำเภอโพนสวรรค์ และ รพ.สต. ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจตลาดนัดชุมชนบ้านค้อ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น

ติดตามเน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์  ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการในตลาดนัดชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 18 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีการดำเนินมาตรการดังนี้

๑. มีการจัดทางเข้าออกทางเดียว

๒. เว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร

๓. ผู้ที่มาใช้บริการตลาด รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

๔. มีการบริการเจลล้างมือ

๕. มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณตลาด

๖. มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะและมีสมุดบัญชีลงรายชื่อผู้มาใช้บริการตลาด


 
21 เมษายน 2564