ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
985
ปีนี้
4,966
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,966
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ รางระบายน้ำ คสล ม.3 บ้านสมบูรณ์ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศ รางระบายน้ำ คสล ม.14 บ้านสมบูรณ์ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศ ถนน คสล บ้านขว้างคลี-บ้านหนองท่ม 17 ธันวาคม 2562
ประกาศ ถนน คสล บ้านค้อ – โคกสว่าง17 ธันวาคม 2562
ประกาศ รางระบายน้ำ คสล ม.2 บ้านค้อ 17 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมบูรณ์-บ้านนาคำ 12 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเต่า-บ้านนาโอ 06 ธันวาคม 2562
ประกาศ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสต์ติก ม.15 05 ธันวาคม 2562
ประกาศ โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ม.1 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรีต ม.11 บ้านห้วยไห 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.16 บ้านนาคำ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.10 บ้านขว้างคลี 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ ถนน คสล ม.13 รวม 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ถนน คสล. สายบ้านค้อ -โคกสว่าง ม.1 รวม 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ถนน คสล. สายป่าช้า ม.5 รวม 20 กุมภาพันธ์ 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ถนน คสล ม.11 ห้วยไห 04 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ถนน คสล ม.16 นาคำ 04 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง รางระบายน้ำ คสล ม.10 ขว้างคลี04 กันยายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลาง คสล. ม.6 18 กรกฎาคม 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองทม 01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไห01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไห 01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านสร้างแก้ว 01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 สายหน้าบ้านนาย ตรี ถึงบ้านพักครู หมู่ที่ 10 บ้านค้อ01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านค้อ01 กุมภาพันธ์ 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน เมษายน พ.ศ.256230 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน มีนาคม พ.ศ.256231 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256228 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน มกราคม พ.ศ.256231 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน ธันวาคม พ.ศ.256131 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256130 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.256131 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1