ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
1,538
ปีนี้
12,103
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
17,924
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
การขายพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ22 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวอแสฟัลต์คอนกรีต ม.7,10,19,2024 ธันวาคม 2563
ประกาศ รางระบายน้ำ คสล ม.3 บ้านสมบูรณ์ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศ รางระบายน้ำ คสล ม.14 บ้านสมบูรณ์ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศ ถนน คสล บ้านขว้างคลี-บ้านหนองท่ม 17 ธันวาคม 2562
ประกาศ ถนน คสล บ้านค้อ – โคกสว่าง17 ธันวาคม 2562
ประกาศ รางระบายน้ำ คสล ม.2 บ้านค้อ 17 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมบูรณ์-บ้านนาคำ 12 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเต่า-บ้านนาโอ 06 ธันวาคม 2562
ประกาศ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสต์ติก ม.15 05 ธันวาคม 2562
ประกาศ โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ม.1 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรีต ม.11 บ้านห้วยไห 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.16 บ้านนาคำ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.10 บ้านขว้างคลี 22 สิงหาคม 2562
ประกาศ ถนน คสล ม.13 รวม 20 กุมภาพันธ์ 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางหลวงไปอ่างเก็บน้ำป่าปัง ม.2 บ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านงิ้วไปบ้านหนองท่ม ม.8 บ้านงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนาคำไปสามแยกวังยาว ม.16 บ้านนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายสระใหญ่ ม.20 บ้านขว้างคลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากทางหลวงชนบท ๔๐๒๕ ถึง นานายสมหมาย หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๙,๒๐ บ้านขว้างคลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มกราคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ถนน คสล ม.11 ห้วยไห 04 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ถนน คสล ม.16 นาคำ 04 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง รางระบายน้ำ คสล ม.10 ขว้างคลี04 กันยายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางนพรัตน์ถึงบ้านนางทอง ม.12 บ้านสร้างแก้ว29 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายวันชัยถึงสามแยกไปวังยาว ม.5 บ้านนาคำ26 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงไปอ่างเก็บน้ำป่าปัง ม.2 บ้านค้อ24 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาคำไปสามแยกวังยาว ม.16 บ้านนาคำ24 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระใหญ่ ม.20 บ้านขว้างคลี24 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านงิ้วไปบ้านหนองท่ม ม.8 บ้านงิ้ว24 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกทางหลวงไปกุดแคน ม.3 บ้านสมบูรณ์22 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าบ้านนางชูจิตรถึงสามแยกไปวังยาว ม.5 บ้านนาคำ22 มีนาคม 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายอารีไปสำนักสงฆ์ป่าช้า ม.11 บ้านห้วยไห19 มีนาคม 2564
ราคากลาง คสล. ม.6 18 กรกฎาคม 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองทม 01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไห01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไห 01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านสร้างแก้ว 01 กุมภาพันธ์ 2561
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 สายหน้าบ้านนาย ตรี ถึงบ้านพักครู หมู่ที่ 10 บ้านค้อ01 กุมภาพันธ์ 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2564 (สขร.1)19 เมษายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)10 มีนาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (สขร.1)10 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2563 (สขร.1)13 มกราคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2563 (สขร.1)22 ธันวาคม 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2563 (สขร.1)26 พฤศจิกายน 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 2563 (สขร.1)19 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน เมษายน พ.ศ.256230 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน มีนาคม พ.ศ.256231 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256228 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน มกราคม พ.ศ.256231 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน ธันวาคม พ.ศ.256131 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256130 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนปี 2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.256131 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1